Detay Periyodik Kontrol

Yangından Korunma Sistemleri Periyodik Kontrol Muayenesi

yangından korunma sistemleri periyodik kontrol muayenesi

Yangında Korunma

Sistemleri Periyodik Kontrolü

_

Periyodik kontrol aralıkları ve kriterleri standartlarda belirlenmemiş olduğu durumlarda iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, eğer varsa imalatçının belirlediği aralık ve kriterlerde yapılmaktadır.


Bunların, imalatçı tarafından belirlenmediği durumlarda ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi değişkenler göz önünde bulundurularak, iş güvenliği uzman ve işyeri hekimi tarafından yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir. Anlaşılacağı üzere max. Yılda 1 Elektrik Tesisatı periyodik kontrolleri yenilenmelidir.

Detay Periyodik Kontrol

Yangından Korunma Sistemleri Periyodik Kontrolü 

_

Yangından korunma sistemi periyodik kontrol hizmetimiz adı altında verdiğimiz diğer hizmetlerimiz ve kontrolünü yaptığımız ekipmanlar aşağıdaki şekildedir.

 • Yağmurlama Sistemleri
 • Yangın Su Deposu
 • Yangın Pompa İstasyonu
 • Yangın Hidrant Sistemi
 • Yangın Dolap Sistemi
 • Köpüklü Söndürme Sistemleri
 • Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi
 • Algılama Alarm Sistemleri
 • Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
 • CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
 • Kuru/Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri
 • Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri
 • Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemleri
 • Jeneratörler
 • Katodik Koruma

Teklif Almak İçin Hemen Ara