Detay Periyodik Kontrol

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Muayenesi

elektrik tesisatı ölçümleri

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü

_

Periyodik kontrol aralıkları ve kriterleri standartlarda belirlenmemiş olduğu durumlarda iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, eğer varsa imalatçının belirlediği aralık ve kriterlerde yapılmaktadır.


Bunların, imalatçı tarafından belirlenmediği durumlarda ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi değişkenler göz önünde bulundurularak, iş güvenliği uzman ve işyeri hekimi tarafından yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir. Anlaşılacağı üzere max. Yılda 1 Elektrik Tesisatı periyodik kontrolleri yenilenmelidir.

Detay Periyodik Kontrol

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü

_

Elektrik tesisatı periyodik kontrol hizmetimiz adı altında verdiğimiz diğer hizmetlerimiz ve kontrolünü yaptığımız ekipmanlar aşağıdaki şekildedir.

  • Termografik Muayene
  • Kompanzasyon Sistemleri
  • Yalıtım Direnci Ölçümü
  • Zemin Yalıtım Direnci Ölçümü
  • Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümü
  • Topraklama Tesisatı
  • Yıldırımdan Korunma Tesisatı
  • Artık/Kaçak Akım Ölçümü
  • Elektrik Panosu Görsel Kontrolü
  • Elektrik Panosu Fonksiyon Kontrolü

Teklif Almak İçin Hemen Ara