KALİTE POLİTİKASI

Periyodik Muayene hizmetlerimizi üst düzeyde mesleki ve teknik uygulamalarla yürüterek yüksek kalitede hizmet vermeyi,

Bu amaçla yürütmekte olduğumuz Kalite Yönetim Sistemi’ni TS EN ISO / IEC 17020 standardı gerekleri doğrultusunda ulusal ve/veya uluslararası standartlara, ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak etkin yönetmek, Periyodik Muayene hizmetlerinde, Sürekli müşteri memnuniyetini ve yasal şartlara uyumu birincil hedef edinmeyi, Taahhüt edilen sürede, güvenilir, tarafsız ve kusursuz hizmet vermeyi, Tüm Muayene Kuruluşu personelinin kalite sistemi uygulamalarını öğrenerek politika ve prosedürlerine uygun çalışmasını sağlamayı, bunun için gerekli kaynakları ayırmayı ve kalite bilincini sürekli olarak besleyerek firma geneline yaymayı taahhüt ederiz.

 

ÜST YÖNETİMİN TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

 

Detay Periyodik Kontrol ve Müh.Hiz.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu olarak;

 • Muayene ve test faaliyetlerini, konu ile ilgili olan tüm taraflardan bağımsız olarak yerine getireceğimizi,
 • Muayene Kuruluşu personelini muayene ve test prosesinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak tutacağımızı,
 • TS EN ISO 17020 standardı maddelerine, yasalara, iş ahlakı kurallarına uygun olarak çalışmak için gerekli ortamını sağlayacağımızı,
 • Bütün çalışanlarının ve Muayene Kuruluşu ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan uzak duracağımızı,
 • Müşterilere ait gizli bilgilerin korunacağını ve yeterlilik, tarafsızlık, karar verme bağımsızlığı, ölçüm, kontrol ve test sonuçlarına olan güveni azaltacak ve menfaat sağlayacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağımızı,
 • Müşterilerden gelen maddi ve manevi menfaat tekliflerinin kabul etmeyeceğimizi,
 • Tarafsız olarak çalışacağımız, ölçüm, kontrol ve test sonuçları ile ilgili herhangi bir bilgiyi müşteri ya da resmi kuruluşların yazılı istekleri dışında 3. şahıslara vermeyeceğimizi,
 • Muayene ve ölçüm faaliyetleri kapsamında, tarafsız olmayan yorum ve değerlendirmeler yapmayacağımızı, firmaları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranıştan uzak duracağımızı, yanlı ve çıkarcı hareket etmeyeceğimizi, tarafsız ve bağımsız davranacağımızı,
 • Müşteriler ile çıkar ilişkisi ya da çatışması içine olmayacağımızı, çalışanlarımızı kurum içinde görev çelişkisi yaşatmayacak şekilde organize edeceğimizi, çalışanlarına tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik sözleşmelerinin dışına çıkmaları için baskı yapmayacağımızı,
 • Muayene Kuruluşu çalışanlarının muayene ve test hizmeti verilen kuruluşlarla tarafsızlığı etkileyecek ilişkilerini engelleyeceğimizi,
 • Muayene Kuruluşu çalışanlarımızın, muayene ve test faaliyetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmasına izin vermeyeceğimizi,
 • Muayene ve Ölçüm Sonuçları, Müşterileri hakkındaki bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklamayacağımızı, bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, kuruluşun, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendireceğimizi,
 • Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğini sağlayacağımızı,
 • Muayene Kuruluşumuzdan kaynaklanacak müşterilerimize verilebilecek olası zararların karşılanmasını sağlamak için mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaya devam edeceğimizi,
 • Muayene hizmetlerimizin kalite hedefleri doğrultusunda devamlılığını korumak için, gerekli olan mali kaynakları sağlayacağımızı,
 • Muayene Kuruluşu yöneticilerinin veya birinci derece akrabalarının sahibi veya ortağı olduğu firmalara hizmet vermeyeceğimizi,
 • Muayene Kuruluşu sahibinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine akrabalık yakın ilişkisi olduğu firmalara ve müşterilerine ayrıcalık tanımayacağımızı, özel bir fiyat indirimi yapmayacağımızı, tarafsız ve bağımsız olacağımızı,
 • Muayene Kuruluşumuza hizmet talebinde bulunan firmalar arasında ayrım gözetmeksizin eşit yaklaşacağımızı ve tarafsız hareket edeceğimizi,
 • Muayene Kuruluşu sahibinin üyesi olduğu veya herhangi bir şekilde yakın ilişkisi olduğu dernek, cemiyet veya sivil toplum kuruluşlarına herhangi bir ayrıcalık yapmayacağımızı,

beyan ve taahhüt ederiz.