Detay Periyodik Kontrol

Kazanların Tesisatı Periyodik Kontrol Muayenesi

kazanların periyodik kontrol muayenesi

Kazanların Periyodik Kontrolü

_

Periyodik kontrol aralıkları ve kriterleri standartlarda belirlenmemiş olduğu durumlarda iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, eğer varsa imalatçının belirlediği aralık ve kriterlerde yapılmaktadır.


Bunların, imalatçı tarafından belirlenmediği durumlarda ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi değişkenler göz önünde bulundurularak, iş güvenliği uzman ve işyeri hekimi tarafından yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir. Anlaşılacağı üzere max. Yılda 1 Elektrik Tesisatı periyodik kontrolleri yenilenmelidir.

Detay Periyodik Kontrol

Kazanların Periyodik  Kontrolü

_

Kazan periyodik kontrol hizmetimiz adı altında verdiğimiz diğer hizmetlerimiz ve kontrolünü yaptığımız ekipmanlar aşağıdaki şekildedir.

  • Buhar Kazanı
  • Kalorifer/Sıcak Su Kazanı
  • Ütü Kazanı
  • Kızgın Yağ Kazanı
  • Boyama Kazanı
  • Buharlı Pişirme Kazanı
  • Kızgın Su Kazanı

Teklif Almak İçin Hemen Ara