Detay Periyodik Kontrol

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol Muayenesi

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol Muayenesi

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü

_

Periyodik kontrol aralıkları ve kriterleri standartlarda belirlenmemiş olduğu durumlarda iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, eğer varsa imalatçının belirlediği aralık ve kriterlerde yapılmaktadır.


Bunların, imalatçı tarafından belirlenmediği durumlarda ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi değişkenler göz önünde bulundurularak, iş güvenliği uzman ve işyeri hekimi tarafından yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir. Anlaşılacağı üzere max. Yılda 1 Elektrik Tesisatı periyodik kontrolleri yenilenmelidir.

Detay Periyodik Kontrol

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü

_

Basınçlı kaplar periyodik kontrol hizmetimiz adı altında verdiğimiz diğer hizmetlerimiz ve kontrolünü yaptığımız ekipmanlar aşağıdaki şekildedir.

  • Buhar Jeneratörü
  • Sıvılaştırılmış Gaz Tankı
  • Basınçlı Hava Tankı
  • Kompresör Hava Tankı
  • Hidrofor/Genleşme Tankı
  • Boyler/ Akümülasyon Tankı
  • Kriyojenik Tank
  • Endüstriyel Otoklav

Teklif Almak İçin Hemen Ara